orthopedic pain management

На Нож!

Филм за 100 години от Балканската война!

Документалният исторически филм "На нож" е посветен на Балканската война от 1912 г. и е създаден по инициатива на списание "Българска Наука" по повод 100-тната годишнина от военната епопея.

Преди самия филм: